Khăn giấy Napkin RT100- 100 tờ giá bán sỉ cho người dùng.