Thùng rác Premium nhấn tròn nhỏ Roto (RNTN9019 – Bạc, RNTN9039 – đen, RNTN9049- trắng, RNTN9069 – Đỏ)