Khăn giấy lụa hộp JAPANI cao cấp được Thế Giới Giấy sản xuất và cung cấp trực tiếp cho người dùng không thông qua trung gian.

* Tên sản phẩm: Khăn giấy lụa hộp Japani

* Mã sản phẩm: JP100- 180